Jeremy Black Savaş ve Dünya Pdf E-kitap indir

Küresel bir savaş tarihi yazma çabasının modern dönemdeki yegâne örneği bu kitap.

Erken modern çağ ve savaş tarihi konusunda uluslararası bir uzman olan Jeremy

Black, beş yüz yıllık bir tarih kesiti içinde tarihin yönünü belirlemiş savaşları

çözümlüyor. Silahlar, taktikler, stratejiler ve savaşların gerisinde yatan siyasi,

kültürel, dinsel ve ticari koşullayıcılar… Tarihteki büyük gelişmeler, büyük

çöküşler, ittifaklar, anlaşmalar, göç ve fetihler bu kitabın irdelediği konular

arasında. Şimdiye dek kabul gören yerleşmiş yorumlardan aykırı bakış açılarına dek

konuyla ilgili tüm verileri çözümleyen Black, savaşı tarihsel ve sosyolojik bir

olgu olarak ve bir sebep-sonuç bütünlüğü içinde soruşturuyor. Savaş deneyiminin tüm

insanlığı etkileyen derin sonuçlarına dair ustaca bir araştırma.

Sayfa Sayısı: 501
Baskı Yılı: 2009

Dili: Türkçe
Yayınevi: Dost Kitabevi